Luonteenvahvuuksien taustateoria

Luonteenvahvuuksien jäsennys ja luokittelu perustuu Christopher Petersonin ja Martin Seligmanin (2004) johtamaan tutkimustyöhön, jossa kartoitettiin maailmanuskonnoissa, kulttuureissa ja filosofioissa esiintyviä universaaleja hyveitä ja luonteenvahvuuksia eli tavoiteltavia, arvostettuja ja itseisarvoisesti myönteisiä luonteenominaisuuksia. Luonteenvahvuudet ovat jokaisella meistä esiintyväa vahvuuspotentiaalia, jota on mahdollista tietoisesti aktivoida ja ottaa käyttöön. Jokaisella meistä on myös 3-7 ydinvahvuutta, jotka heijastavat identiteettiäme ja autenttista minäämme. 

Petersonin ja Seligmanin (2004) luokittelussa on 24 luonteenvahvuutta, jotka sijoittuvat 6 hyveen alle. Kukin luontenvahvuus pitää sisällään erilaisia teoreettisia käsitteitä ja tutkimussuuntauksia. Jatkossa, tämän valmennuksen jäkeen, suosittelemmekin jatkamaan perehtymistä vahvuuden lajeihin lähdeluettelossa mainittujen lähteiden avulla. Mitä paremmin tunnet luonteenvahvuuksien sisältöä ja ilmenemismuotoja, sitä paremmin pysyt havaitsemaan luonteenvahvuuksien käyttöä ja hyödyntämään havaintojasi ja tietämystäsi myös voimakehäohjauksessa. 

Luonteenvahvuudet on sijoitettu voimakehän ”keskelle”, koska niillä on yhteyksiä kaikkiin muihin vahvuuksien lajeihin. 
Useimmissa tapauksissa ohjauksessa on hyvä lähteä liikkeelle luonteenvahvuuksien kartoittamisesta, mieluiten VIA-kartoituksella. Luonteenvahvuudet heijastuvat aina tavalla tai toisella voimakehävahvuuksissa ja usein myös tavassa, jolla asiakas työskentelee ja kertoo vahvuuksistaan. 


Seuraavalla videolla (kesto 36:26) tutustutaan luonteenvahvuuksien teoriaan ja luokitteluun osana voimakehää.  


Luonteenvahvuuksista voit lukea myös kirjan Kaikilla vahvuuksilla luvusta ”Luonteenvahvuudet”. 

Osiokohtainen tehtävä: VIA-kartoitus 

Kysymykset oppimispäiväkirjaan

  • Tarkastele omaa VIA-vahvuusraporttiasi ensin 3E:n periaatten avulla. Minkälaisia havaintoja teet raportista?
  • Kerro omista ydinvahvuuksistasi sekä kasvuvahvuuksistasi ja niiden ilmenemisestä eri elämänalueilla. 
  • Pohdi omia ydinvahvuuksiasi suhteessa omaan uraasi. Miten ydinvahvuutesi ovat ohjanneet uraasi tähän saakka? Pohdi esimerkiksi opiskelupaikan valintaa, työpaikkoja sekä tyytyväisyyttäsi työhösi/valintoihisi.​
  • Minkälaisia haasteita, käännekohtia tai ristiriitoja olet kohdannut urallasi? Miten nämä tilanteet suhteutuvat ydinvahvuuksiisi? (Joskus epäonnistumiset tai uran kriisit voivat liittyä ristiriitaan ydinvahvuuksiemme kanssa.)

Luonteenvahvuuksiin liittyviä lähteitä 

Niemiec, R. M. (2018). Character strengths interventions. A field guide to practitioners. Göttingen: Hogrefe.

Niemiec, R. M., & McGrath, R. E. (2019). The Power of character strengths. Appreciate and ignite your positive personality. VIA Institute of Character.

Peterson, C. & Seligman, M. E. P. (2004) Character Strengths and Virtues. A Handbook and Classification. New York: Oxford University Press.

Uusitalo-Malmivaara, L. & Vuorinen, K. (2016). Huomaa hyvä. Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Wenström, S. (2020). Positiivinen johtaminen. Johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla. Jyväskylä: PS-Kustannus.