Resurssien taustateoria

Resurssit (resources, supports) on ainoa vahvuuksien laji, joka voi olla myös ulkoinen. Resurssit mahdollistavat muiden vahvuuksien käyttöä ja toimivat voimavarana elämässä ja työssä. Vahvuuksien lajina resurssit liittyvät mm. työhyvinvointiin, työ- ja opiskelukykyyn ja kokonaiselämäntilanteen huomioimiseen.

Resurssien osa-alueella on huomioitu ihmisen perustarpeet, erilaiset pääoman lajit (taloudellinen, inhimillinen, sosiaalinen, psykologinen) sekä työn voimavarat (työn voimavarojen ja vaatimusten teoriasta. 

Oheisella videolla (kesto 31:32) tutustut Sannan johdolla näihin teorioihin tarkemmin, sekä kuulet havainnollistavia esimerkkejä siitä, miten resursseja voidaan tunnistaa, sekä mikä merkitys niillä voi työssä ja elämässä olla.

Kaikilla vahvuuksilla kirjan luku ”Resurssit” perehdyttää myös tähän osa-alueeseen!  

Osiokohtainen tehtävä: Resurssireppu

​Lataa videollakin esitelty harjoitus ”Resurssireppu” ja tarkastele sen sisältöä kuvassa näkyvien kysymysten avulla.

Kysymykset oppimispäiväkirjaan

Tarkastele omia henkilökohtaisia resurssejasi videolla esiteltyjen teorioiden avulla.
​​Hyödynnä myös resurssireppu-tehtävää. ​

Resursseihin liittyviä lähteitä

​Allen, B. P. (1994). Personality theories. Needham Heights, M. A.: Allyn & Bacon. (Maslown teoria ja humanistinen psykologia.)

Demerouti, E., Bakker, A. B. ,Nachreiner, F. & Schaufeli, W. B. (2001). The job demands – resources model of burnout. Journal of Apllied Psychology, 86, 499 – 512.

Hakanen, J. (2011). Työn imu. Työterveyslaitoksen julkaisu. https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2018/09/TTL_tyonimu.pdf Hakanen, J. (2009). Työn imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja? – Kohti laadukasta työelämää. Työsuojelurahasto https://www.researchgate.net/publication/238775926_TYON_IMUA_TUOTTAVUUTTA_JA_KUKOISTAVIA_TYOPAIKKOJA_-_KOHTI_LAADUKASTA_TYOELAMAA

Luthans, F., Youssef-Morgan, C. M., & Avolio, B. J. (2015). Psychological capital and beyond. Oxford University Press. 

Martela, F. (2020). Maslow 2.0: Replacing the Pyramid of Needs with a Sailboat of Needs. Blogikirjoitus 22.12.2020.  https://frankmartela.com/2020/12/22/maslow-2-0-replacing-the-pyramid-of-needs-with-a-sailboat-of-needs/amp/?__twitter_impression=true&s=03


You, J. (2016). The relationship among college student´s psychological capital, learning empowerment, and engagement. Learning and Individual Differences, 49, 17–24. 10.1016/j.lindif.2016.05.001

Youssef, C. M., & Luthans, F. (2012). Psychological capital. Meaning, findings and future directions. In K. S. Cameron, & G. M. Spreitzer (Eds.), The Oxford Handbook of positive organizational scholarship (pp. 17-27). New York: Oxford University Press.