Vahvuudet ovat avain hyvinvointiin, innostukseen, motivaatioon ja tulevaisuuden työelämämenestykseen.
 
Toteutamme erilaisia vahvuusvalmennuksia ja –kartoituksia tarpeitanne kuunnellen ja joustavasti.
Voit tilata työyhteisöllesi, tiimille tai organisaatiollesi räätälöidyn valmennuksen, jossa tunnistamme yksilöiden ja koko yhteisön vahvuuksia sekä johdattelemme teitä eteenpäin vahvuuksien hyödyntämisen ja kehittämisen polullanne.
 
Kaikki valmennuksemme ovat vuorovaikutteisia, osallistavia ja kokeneiden ammattipedagogien kehittämiä. Toteutamme valmennuksia sekä verkossa että lähitoteutuksina.

Slide

Miten edistämme strategista kyvykkyyttä vahvuusperusteisesti?

Slide

Miten organisoimme ja jaamme työtä?

Slide

Miten kehitämme tiimityöskentelyä vahvuusperusteisesti?

previous arrow
next arrow
 • Miten edistämme strategista kyvykkyyttä vahvuusperusteisesti?

 • Miten organisoimme ja jaamme työtä?

 • Miten kehitämme tiimityöskentelyä vahvuusperusteisesti?

 • Miten tuemme innostusta ja työn imua ja sitä kautta tuloksellisuutta, tehokkuutta ja laatua?

 • Miten tuemme yksilöiden työssä onnistumista ja työkykyä uran eri vaiheissa?

 • Miten edistämme yksilöiden, tiimien ja koko työyhteisön työhyvinvointia?

 • Miten kehitämme myönteistä ja psykologisesti turvallista työilmapiiriä?

 • Miten edistämme työyhteisöjen monimuotoisuuden arvostamista ja hyödyntämistä?

 • Kuinka tuemme henkilöstöä ja esihenkilöitä muutostilanteissa?

 • Kuinka tuemme johtajana ja esihenkilönä kehittymistä sekä inhimillisesti kestävää johtamista?

 • Miten saamme kehityskeskusteluista parhaan hyödyn irti?

 • Miten tunnistetaan ja hyödynnetään vahvuuksia ura- ja opinto-ohjauksessa?

 • Miten tunnistetaan ja hyödynnetään vahvuuksia oppimisen ja koulunkäynnin tukena?

 • Miten henkilökohtaistetaan vahvuusperusteisesti?

 • Miten vahvuuksien tunnistaminen tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista?

 • Miten tuetaan vahvuuksien tunnistamista yrittäjyyskasvatuksessa

 • Miten tuetaan vahvuuksien tunnistamista eri oppiaineissa ja ammatillisissa tutkinnon osisssa?

Esimerkkejä valmennuksistamme:

Kehity vahvuuksilla™ -ryhmävalmennus

 • Suunnittelupalaverin ja tavoitteiden asettamisen 45 min

 • Ennakko- ja välityöskentelyn ohjeistuksineen

 • 8 x 2 tunnin työpajaa

 • Vaikuttavuuden arvioinnin ja palautekeskustelun

Vahvuuksien valttikortit™ -työpajat

 • Suunnittelupalaverin ja tavoitteiden asettamisen 30 min

 • Ennakko- ja välityöskentelyn ohjeistuksineen

 • 3 x 3 tunnin työpajaa

 • Vaikuttavuuden arvioinnin ja palautekeskustelun

Tiimin tai työyhteisön laaja-alainen vahvuuskartoitus

 • Suunnittelupalaverin ja tavoitteiden asettamisen 30 min

 • Ennakkotyöskentelyn ohjeistuksineen

 • 3–7 tunnin työpajan

Vahvuuksien johtamisen valmennusprosessi johtajille ja esihenkilöille

 • Organisaatiokohtaisen räätälöidyn prosessin ennakko- ja välityöskentelyineen sekä esim. työpajoja, luentoja, yhteiskehittämistä, vaikuttavuuden arvioinnin ja palautekeskustelun.

Kysy lisää ja räätälöidään juuri teille sopiva kokonaisuus.

Voimakehän, luonteenvahvuuksien ja kyvykkyyksien kautta olen oppinut tunnistamaan ja löytämään piirteet itsestäni ja sitä myöden ymmärtämään sekä hyödyntämään myös paremmin ja helpommin muita. Tiimiorganisaatiossa työskennellessä tästä on valtava hyöty ja se edesauttaa omalta osaltaan jaksamista.

Voimakehä on vaikuttanut omaa ajattelua laajentavasti ja on vaikuttanut ajatteluun myös arkipäivässä. Laaja vahvuusnäkemys on purkanut rajoittavia ajatuksia ja auttanut näkemään omia vahvuuksia siellä, missä niitä ei ole aiemmin huomannut ja lisännyt mahdollisuusajattelua. Saman huomaan tapahtuvan asiakkaillani säännöllisesti. Itseään (ja muita) alkaa katsella erilaisten ”vahvuuslasien läpi”. Itselleni yksi voimakehän suurimpia arvoja on ajattelun siirtymä heikkouksien käsitteestä kasvuvahvuuksien käsitteeseen.

Yhteydenottolomake