All-in-one-lisenssivalmennus 2024 

VOIMAKEHÄ® on positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva viitekehys, konsepti, menetelmä ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen kuudella osa-alueella

 • Luonteenvahvuudet
 • Arvot
 • Luontainen kyvykkyys
 • Taidot ja osaaminen
 • Kiinnostukset
 • Resurssit


Voimakehä on käytössä erilaisissa ohjauksen ja valmentamisen toimintaympäristöissä, kaikilla kouluasteilla sekä positiivisessa johtamisessa.

🔗Katso lyhyt VOIMAKEHÄ®-esittelyvideo tästä linkistä https://www.youtube.com/watch?v=OIXNNH6oPv8

VOIMAKEHÄ®-menetelmää, -konseptia, -tuotteita ja -materiaaleja voi hyödyntää henkilö, joka on suorittanut VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen ja hankkinut VOIMAKEHÄ®-käyttölisenssin.

VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus antaa teoreettiset ja käytännölliset valmiudet voimakehän soveltamiseen omassa työssä esimerkiksi ohjaajana, valmentajana, opettajana, johtajana tai henkilöstön kehittäjänä.


VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksessa perehdytään syvällisesti

 • voimakehän lähtökohtiin, taustateorioihin ja positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen uusimman tutkimustiedon varassa
 • teorioihin vahvuudenlajien taustalla
 • vahvuudenlajien väliseen dynamiikkaan
 • erilaisiin tapoihin vahvuuksien tunnistamiseen sekä
 • voimakehän käytännön soveltamiseen oman työn näkökulmasta​


”Koulutus oli todella hyvin suunniteltu ja toteutettu. Huomaa että asialla on ammattipedagogit. Ennakkotehtävät auttoivat pääsemään oikeille jäljille ja niitä tietoja syvennettiin koulutuksessa. Oli ihanaa, että koulutuksessa käytiin läpi teoriaa ja sitä selkärankaa, jolle voimakehä pohjautuu. Nyt kun teoria on selkeänä mielessä, on voimakehää mahdollista myös soveltaa.”

VOIMAKEHÄ® on myös matka itseen, ja lisenssivalmennuksessa opiskelu tapahtuu oman reflektion kautta. Osallistujat kuvaavatkin lisenssivalmennusta voimaannuttavana ja itsetuntemusta lisäävänä kokemuksena. Tavallisen 12 tunnin lisenssivalmennuksen intensiivisyys ja teoriapainotteisuus sekä kesto (12 t) antavat kuitenkin rajalliset puitteet omaan itsetutkiskeluun, pohdiskeluun ja vuorovaikutukseen muiden osallistujien kanssa. Tämä on yksi syy SPECIAL-lisenssivalmennuksen kehittämiseen!

Itsetuntemuksen, itsetietoisuuden ja itsereflektion vahvistamiseen VOIMAKEHÄ®-työskentelyn avulla olemme kehittäneet Kehity vahvuuksilla™ ryhmävalmennuskonseptin. Tutkimusperustainen ja tutkittu Kehity vahvuuksilla™ on yksi lisenssivalmentajiemme hyödynnettävissä oleva valmiskonsepti. Siihen sisältyvät valmiit tuntisuunnitelmat, esitteet, esitysmateriaalit ja painettu Kehity vahvuuksilla™ -työkirja eli vahvuusportfolio. Kehity vahvuuksilla™ -ryhmiä on toteutettu onnistuneesti mm. johtajille, esihenkilöille, korkeakouluopiskelijoille, työnhakijoille ja nuorille osana ohjaamo- tai työpajatoimintaa. Se tähtää oman uran, opintojen tai työn tuunaamiseen ja vahvuuksien parempaan hyödyntämiseen hyvinvointia edistäen. ⭐ Tutkimushavainnot osoittavat, että Kehity vahvuuksilla™ -ryhmään osallistuminen vahvistaa osallistujien psykologista pääomaa ja työn imua. Tällä on merkitystä hyvinvointiin, työssä tai opinnoissa suoriutumiseen, muutoksessa pärjäämiseen sekä myönteisiin urasiirtymiin. Myös osallistujapalaute kertoo ryhmän vaikuttavuudesta ja hyödyistä:

Tämä oli ammatillisesti pitkästä aikaa hienoin juttu ja koulutus! Erittäin hyvin ja lempeästi rakennettu. Tärkeintä antia ovat olleet keskustelut, jotka ovat toimineet työnohjauksena. Asioita on tullut pohdittua syvällisemmin ja uusia ajatuksia on herännyt.”

Yksilöllistä omien voimakehävahvuuksien tarkastelua tukee myös VOIMAKEHÄ®-yksilöohjausmalli Voimakehäprofilointi™, johon sertifioidutaan erikseen.

”Haluan korostaa erityisesti pysähtymistä. Se tuntuu niin itsestään selvältä, mutta väsyneenä se on minulle vaikeaa. Itselleni on tyypillistä ajatella, että vielä jaksaa. Vahvuuksiini kuuluu sinnikkyys, mutta se voi myös olla vahingoksi, jos omia rajojaan ei tunnista. Tämän tunnistin myös nyt aivan uudella tavalla Voimakehäprofiloinnin™ ja -ohjauksen myötä”.

Koska kaikki konseptimme ovat toimivia, pidettyjä ja erinomaista palautetta saaneita, päätimme nivoa ne kaikki yhteen yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä mahdollistaa voimakehäteorian, -ajattelun ja -työskentelyn sekä siihen liittyvien menetelmien, toimintamallien ja konseptien omaksumisen sekä henkilökohtaisella tasolla että käytännössä, kun niistä saa omakohtaisen kokemuksen.   

VOIMAKEHÄ® SPECIAL -kokonaisuudessa opiskellaan lisenssivalmennuksen teoriasisältö osaamistavoitteiden mukaisesti ja samalla käydään itse läpi oma Kehity vahvuuksilla™ -konseptiin perustuva valmennusprosessi sekä henkilökohtainen Voimakehäprofilointi™-sertifiointi. Prosessin aikana yksilöllinen ja yhteisöllinen reflektio tukevat jokaisen omaa oppimista ja samalla hyvinvointia, voimaantumista ja itsetuntemusta. Uskomme tämän työskentelytavan hyödyttävän sekä teorian ja työskentelytapojen omaksumisessa että omassa kasvumatkassa valmentajana. Kun prosessin on itse käynyt läpi, on voimakehää helpompi myös ottaa käyttöön ja soveltaa.


”Ryhmä oli mukavan pieni ja Sanna kouluttajana todella innostava ja aiheesta erittäin ammattitaitoinen. Tapaamiset olivat todella intensiivisiä ja tietoa sai sulatella väliajoilla ja vielä nyt jälkeenpäin on löytynyt uusia näkökulmia aineistoista. Parantamista en löydä – huippu koulutus!”

Special 2023 -lisenssivalmennuksen osallistuja

SPECIAL ALL-IN-ONE-LISENSSIVALMENNUKSESSA  kaikki työkalut, kirjat ja kortit sekä laajin mahdollinen VIRTA-lisenssi ”lifetime membership” kuuluvat samaan pakettiin, eikä sinun tämän jälkeen tarvitse huolehtia niiden hankkimisesta ja lisäkustannuksista.


VOIMAKEHÄ® SPECIAL -kokonaisuuteen sisältyy

 • VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus 5 op, joka tuottaa lisenssivalmentajan pätevyyden
 • VIRTA-lisenssi vuodesta 2025 alkaen ”lifetime memebership” (laajat materiaalit), oikeuttaa mm. kaupalliseen käyttöön. Lisenssi uusiutuu vuosittain ilman erilliskustannuksia kulloinkin voimassa olevien lisenssiehtojen – ja sisältöjen mukaisesti, tai lisenssi on mahdollista vaihtaa vastaamaan itselle sopivaa käyttöä.
 • Oma henkilökohtainen Voimakehäprofilointi™ (2 t henkilökohtainen ohjaus)
 • Voimakehäprofilointi™ -sertifiointi (oikeus tehdä profilointeja)
 • Kehity vahvuuksilla™ -valmennus, Kehity vahvuuksilla™-työkirja, konseptimateriaalit
 • VOIMAKEHÄ®-tuotepaketti, johon kuuluu: 
 • Sanna Wenströmin tietokirjat ”Positiivinen johtaminen” sekä ”Kaikilla vahvuuksilla”, jotka toimivat myös oheiskirjallisuutena.

Toteutustapa

VOIMAKEHÄ SPECIAL -valmennukseen kuuluu 10 kolmen tunnin (3 h) osallistavaa, keskustelevaa ja reflektiivistä webinaaria Zoom-yhteydellä. Webinaarien välillä osallistuja työskentelee itsenäisesti kirjallisuuden, artikkelien, verkkomateriaalien, tehtävien, Kehity vahvuuksilla™ -työkirjaan koottavan oman vahvuusportfolion sekä reflektiopäiväkirjan parissa. Oppimisympäristönä toimii Howspace.

Lisäksi jokaisella osallistujalla on mahdollisuus 2 tunnin henkilökohtaiseen voimakehäohjaukseen ja Voimakehäprofilointiin™, joka lisäksi tuottaa oikeuden itse tehdä Voimakehäprofilointeja. Aika sovitaan erikseen.
Opintojen laskennallinen laajuus on 5 op. Osaamista osoitetaan VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen osaamistavoitteissa, voimakehätyöskentelyn soveltamisessa sekä omia vahvuuksia reflektoimalla. Osaamisen osoittaminen tapahtuu oppimis- ja reflektiopäiväkirjan avulla.

VOIMAKEHÄ SPECIAL -lisenssivalmennuksessa opiskelu on osaamisperustaista, eli osaamista voi hankkia monin eri tavoin. Lähtökohtana on aktiivinen osallistuminen webinaareihin ja välityöskentely aikataulun mukaisesti. Webinaarit ovat keskustelevia ja luottamuksellisia, eikä niitä tallenneta.

Opintopisteiden muodostuminen

 • Kontaktiopetus eli webinaarit 30 t, joiden välillä itsenäinen työskentely, välitehtävät ja kirjallisuuteen sekä verkkomateriaaleihin perehtyminen (yhteensä noin 49 t); ohjausta (Voimakehäprofilointi™) 2 t, yht. 3 op
 • Oppimis- ja reflektiopäiväkirja (10–20 sivua), 1 op
 • Muu kirjallisuus, 1 op

RYHMÄ KÄYNNISTYY ELOKUUSSA 2024 

VOIMAKEHÄ® SPECIAL -lisenssivalmennuksen opiskelu käynnistyy 1.8.2024   jolloin osallistuja saa pääsyn valmentajaportaaliin ja oppimisalustalle, ja hänelle lähetetään materiaalipaketti.

Webinaarit pidetään ajalla elokuu-joulukuu ja osaamisen osoittaminen, oppimis- ja reflektiopäiväkirjan palauttaminen tapahtuu 31.1.2025 mennessä. Halutessaan kokonaisuuteen voi osallistua ilman opintopisteiden suorittamista – tällöin kokonaisuudesta saa lisenssivalmentajan pätevyyden ja osallistumistodistuksen. 

Webinaarien ajankohdat ja sisältöteemat 2024

Kontaktiwebinaarit pidetään joka toinen viikko (pääsääntöisesti torstaisin) aina klo 14.00–17.00, ja ne sisältävät 15 min tauon. Zoomin tekninen testaus ja opastus alkaa ensimmäisillä kerroilla noin 15 minuuttia aikaisemmin

Kouluttaja

VOIMAKEHÄ® SPECIAL -lisenssivalmennuksen vastuuvalmentajana on KT, FM, AmE Sanna Wenström Vahvuuttamo Oy:stä.

Olen VOIMAKEHÄ®-konseptin ja -menetelmän toinen kehittäjä sekä päävalmentaja. Päätoimessani valmennan eri alojen asiantuntijoita, opetus- ja ohjaushenkilöstöä, työyhteisöjä sekä esihenkilöitä ja johtajia positiivisen johtamisen, organisaation teemoista, ja samoja teemoja myös tutkin ja kehitän.

Minulla on vahva tausta paitsi opettajankoulutuksessa myös aikuiskoulutuksessa, ohjaavassa ja valmentavassa koulutuksessa ja uraohjauksessa. Olen ammattipedagogi ja minulla on myös erityisopettajan pätevyys.

Ajattelen, että ei riitä, että asiat tietää itse, tai että niitä on tutkinut, on myös osattava opettaa ja ohjata sekä suunnitella pedagogisesti mielekäs ja vaikuttava valmennusprosessi. Voimakehä ja siihen liittyvät teemat ovat omakohtaisesti tutkimiani ja kehittämiäni, joten minulla on niistä laaja ja syvällinen ensikäden tieto ja ymmärrys. Pedagoginen laatu ja asioiden tieteellinen perusta ovat minulle sydämen asioita!

Olen väitellyt vuonna 2020 työinnostuksesta positiivisen johtamisen ja organisaation viitekehyksessä sekä julkaissut teemasta useita tieteellisiä, vertaisarvioituja artikkeleita sekä lukuisia blogeja ja kirjoituksia teemasta. Lisäksi olen kirjoittanut kaksi tietokirjaa Positiivinen johtaminen. Johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla sekä Kaikilla vahvuuksilla.

Saamassani koulutuspalautteessa näkyvät vahvuuteni oppimisen ilo ja innostus.

 • Innostavaa esitystäsi oli mukava kuunnella ja se herätti ajatuksia.
 • Kiitos innosta vasta iltapvästä ja energiasta. Ihailen selkeää esitystapaasi ja osaat kyllä tiivistää paljon asiaa oleelliseen.
 • Oli todella arvokasta päästä juuri teidän kehittäjien koulutukseen ja saada kokea se välitön ja pursuava innostus aihetta kohtaan. – Se välittyi ja tarttui.
 • Sannalla on aivan valtava asiantuntemus, josta on ihana päästä osalliseksi.
 • Sannaa voisi kuunnella loputtomiin

Kohderyhmä

VOIMAKEHÄ® SPECIAL -lisenssivalmennukseen ei ole pohjakoulutusvaatimuksia. Osaamistavoitteisiin kuitenkin liittyy teoreettisen tiedon omaksumista. Tärkeintä on halu ja mahdollisuus oppia ja sitoutua yhteiseen oppimis- ja kehittymisprosessiin, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että on mahdollista osallistua ja olla läsnä yhteisissä webinaareissa.

VOIMAKEHÄ®-menetelmään on kouluttautunut jo yli 1500 asiantuntijaa eri toimialoilta, kuten opetus- ja kasvatusalalta, sosiaali- ja terveysalalta sekä johtamisen ja henkilöstön kehittämisen parista. Voit olla esimerkiksi opettaja, ohjaaja, kouluttaja, työnohjaaja, terapeutti, psykologi, yritysvalmentaja, johdon coach, hyvinvointivalmentaja, kuntoutuksen ohjaaja, työllistymisen asiantuntija, ura- tai opinto-ohjaaja… vain muutamia mainitakseni. Yhtä lailla hyödyt koulutuksesta, mikäli haluat voimakehän avulla sekä etsiä että löytää uutta suuntaa ja uusia työkaluja tulevaisuuden varalle.  

Hinta
VOIMAKEHÄ® SPECIAL -lisenssivalmennuksen kattavan sisällön, palveluiden ja tuotteiden yhteenlaskettu arvo on yhteensä 3299 €
Nyt koko kokonaisuuden hinta on 2350 €, joten säästät lähes 1000 €. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Maksu tapahtuu laskutuksella 1–4 erässä koulutuksen alkamisen jälkeen.


Ilmoittautuminen 
Ilmoittautuminen vuoden 2024 valmennukseen tapahtuu tästä linkistä: https://link.webropol.com/s/special2024 

Valmennus toteutuu! Mukaan mahtuu vielä muutama osallistuja.
Viimeinen mahdollinen peruuttamispäivä on 17.7. 
Viimeinen mahdollinen ilmoittautumispäivä on 1.8., jolloin koulutus käynnistyy ennakkomateriaaleihin perehtymisellä ja osallistujille lähetetään tuotepaketti. 


📍KATSO ORIENTAATIO- JA INFOLUENNOT (osa 1 ja osa 2)

Webinaarit ovat toisiaan täydentäviä. 

1. osassa perehdytään vahvuuksien voimaan, voimakehän teoreettiseen taustaan ja lähtökohtiin sekä vahvuuden lajeihin. https://youtu.be/YH4phTZ14nY?si=uLXjtyMDPn0sIu_x

2. osassa tutustutaan voimakehän soveltamiseen ja käyttöalueisiin sekä lisenssivalmentajan tuotteisiin ja konsepteihin  https://youtu.be/kLxDyhBADPM?si=7BraGFrKkD850UnS

Molemmat osiot sisältävät SPECIAL-lisenssivalmennuksen sisältöihin ja toteutustapaan tutustumista ja orientoitumista.

Tiedustelut
Sanna Wenström
vahvuuttamo(a)outlook.com
p. 045 2030505 (myös Whats App)