VOIMAKEHÄ® on rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöä suojaavat tekijänoikeuslaki ja tavaramerkkilaki.

Tekijänoikeuslaki suojaa kirjallisia ja taiteellisia teoksia sekä tietokoneohjelmia ja tietokantoja (mm. vahvuussanaston tietokanta). Tekijänoikeuslain piiriin kuuluvat mm. koulutusmateriaalit sekä ääntä tai kuvaa sisältävät tallenteet. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti teoksen luoneelle henkilölle.

Tekijänoikeuslain 2 § mukaan
Tekijänoikeus tuottaa, jäljempänä säädetyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen

Tavaramerkillä on tarkoitus erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista (Tavaramerkkilaki.)

Tavaramerkin suojaamaan kohteeseen voi myöntää käyttöluvan eli lisenssin. VOIMAKEHÄ®-lisenssi tarkoittaa käyttöoikeutta tuotteeseen ja konseptiin, mutta konseptin ja tuotteen tekijänoikeudet (esim. oikeus valmistaa voimakehätuotteita tai sovelluksia voimakehäsanaston perusteella) jäävät haltijalle. Eli VOIMAKEHÄ®-korttien kopioiminen, painattaminen, vahvuussanaston osittainenkin siirtäminen omiin tuotteisiin tai digitaalisiin ohjelmiin tai järjestelmiin on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Tämä koskee myös omaan käyttöön tai omaan asiakastyöhön tarkoitettuja tuotteita ja materiaaleja (esim. sanalistat). Erityistapauksissa, tai jos joku mietityttää, ole yhteydessä vahvuuttamo(a)outlook.com. 

VOIMAKEHÄ®-lisenssinhaltija saa hyödyntää tuotetta, tavaramerkkiä ja konseptia lisenssiehtojen mukaisessa käytössä ja tuottaa omia tehtäviä ja materiaaleja huolehtien alkuperäisen tavaramerkin suojan säilymisestä. 

Tämän vuoksi suosittelemme sivulta demo- ja esittelymateriaalit löytyvien diapohjien käyttöä ja graafisen ohjeistuksen noudattamista. Myös itse muokkaamissasi materiaaleissa tulee aina olla merkintä ©VOIMAKEHÄ® ( + oma nimi).EsimerkkI:PIdät omassa työyhteisössäsi tuokion, jossa esittelet ensin voimakehän teoriataustaa. Tämän jälkeen osallistujat tututustuvat voimakehään ja rakentavat korttien avulla oman voimakehänsä. Voit jakaa osallistujille oman esitysmateriaalisi sähköisesti/paperimuodossa. Materiaalissa on oltava tavaramerkistä kertova merkki ©VOIMAKEHÄ®.  Jos olet itse kehittänyt tai muokannut voimakehään perustuvaa materiaaleja, dioja tai harjoituksia, käytät merkkiä ©VOIMAKEHÄ® / oma nimi. Koulutukseesi/tilaisuuteesi osallistujat ymmärtävät, että materiaali on heidän omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä tässä tilaisuudessa, ja että he eivät voi ottaa jakamaasi materiaalia edelleen käyttöön omassa työssään, esimerkiksi opettajina vetää omille oppilailleen samoja harjoituksia tai pitää edelleen omia koulutustilaisuuksia tällä materiaaleilla. Jos he kiinnostuvat voimakehän käytöstä, heidän tulee itse osallistua lisenssivalmennukseen ja hankkia lisenssin. Tavaramerkkilain 42 § mukaan
Tavaramerkin haltija tai hakija voi antaa toiselle luvan käyttää tavaramerkkiä (lisenssi).
Lisenssinhaltija saa luovuttaa oikeutensa edelleen ainoastaan, jos siitä on sovittu.
Tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkin antamiin oikeuksiin sellaista lisenssinhaltijaa vastaan, joka rikkoo lisenssisopimuksen määräyksiä seuraavissa asioissa:
1) sopimuksen kesto;
2) rekisteröinnin suojaama muoto, jollaisena merkkiä saa käyttää;
3) lisenssin kattamien tavaroiden tai palvelujen laajuus;
4) tavaramerkin käyttöalue; tai
5) lisenssinhaltijan valmistamien tavaroiden tai tarjoamien palvelujen laatu.

Tavaramerkkejä ovat myös VOIMAKEHÄ®-konseptit Kehity vahvuuksilla™ ja Voimakehäprofilointi™, joiden käytölle on erikseen määritelty ehdot sivulla VOIMAKEHÄ®-konseptit

Yleiset lisenssiehdot 

VOIMAKEHÄ®-lisenssin on oikeutettu hankkimaan VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen hyväksytysti suorittanut henkilö. Lisenssinhaltijalla on oikeus käyttää nimikettä VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentaja.

VOIMAKEHÄ®-lisenssinhaltijalla on oikeus hankkia, käyttää ja soveltaa VOIMAKEHÄ®-lisenssimateriaaleja ja tavaramerkkiä omassa työssään valitun lisenssin mukaisesti. Lisenssinhaltija sitoutuu hyödyntämään materiaaleja ja tavaramerkkiä vain lisenssissä määritellyllä käyttöalueella.  

Lisenssinhaltija sitoutuu ilmoittamaan mahdollisista muutoksista lisenssin myöntäjälle ja tarvittaessa päivittämään lisenssiään.

Lisenssi on henkilökohtainen. Lisenssinhaltijalla ei ole oikeutta luovuttaa konseptin käyttöoikeuksia, portaalitunnuksia tai valmentajamateriaalia eteenpäin. Lisenssinhaltija vastaa omalla käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä. Lisenssinhaltija sitoutuu huolehtimaan tavaramerkin ja tekijänoikeuksien suojasta noudattamalla annettuja ohjeita (ks. yllä.)  

Lisenssin voimassaolo ja sopimuskausi
Lisenssi on voimassa 1 vuoden sen ostamispäivämäärästä tai sopimuksen mukaan. Maksuton Puhti-lisenssi on voimassa toistaiseksi. Lisenssitilaus uusiutuu automaattisesti vuodeksi, ellei lisenssinhaltija irtisano lisenssitilausta 

kolmeakymmentä (30) päivää ennen kuluvan tilausjakson päättymistä. Tilaus jatkuu kulloinkin voimassaolevalla normaalihinnalla tai tarjoushinnalla. Ennen uuden tilausjakson alkamista lisenssinhaltijaa informoidaan tarjouksista ja hinnoista. ​Ellei lisenssiä jatketa, sen voimassaolo päättyy eikä henkilöllä ole enää oikeutta tavaramerkin hyödyntämiseen. Tämä tarkoittaa 

VOIMAKEHÄ®-tuotteiden, materiaalien tai konseptin käyttöä ja hyödyntämistä. 

Tehtyt muutokset sopimusehtoihin

  • Muutos 1.6.2022: Mikäli lisenssinhaltija jatkaa VOIMAKEHÄ®-tuotteiden, materiaalien tai konseptin käyttöä ja hyödyntämistä (esimerkiksi mainostaa palveluita omalla kotisivullaan) katsotaan lisenssi jatkuvaksi ja Vahvuuttamolla on oikeus laskuttaa lisenssihinnaston mukainen maksu. 
  • Muutos 1.8.2022: Kaikki 1.8.2022 jälkeen hankitut tai jatketut lisenssit ovat voimassa toistaiseksi. Tilaus uusiutuu automaattisesti vuodeksi kerrallaan, ellei lisenssinhaltija irtisano sopimusta kolmeakymmentä (30) päivää ennen kuluvan sopimuskauden päättymistä. Tilaus jatkuu kulloinkin voimassaolevalla normaalihinnalla tai tarjoushinnalla.Ennen uuden tilausjakson alkamista lisenssinhaltijaa informoidaan tarjouksista ja hinnoista. 

VOIMAKEHÄ® on rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöä suojaavat tavaramerkkilaki ja tekijänoikeuslaki (ks. yllä kohta Tekijänoikeudet.)

Tavaramerkin omistavat Sanna Wenström ja Laura Paaso, Vahvuuttamo Oy. Lisenssin myöntäjä pidättää oikeudet muutoksiin sopimus- ja käyttöehdoissa sekä hinnoittelussa.

Hankkimalla lisenssin vakuutan, että täytän edellä mainitut lisenssiehdot ja hyväksyn sopimusehdot. Hyväksyn tietojeni tallentamisen lisenssivalmentajarekisteriin sekä asiakasrekisteriin ja tietojeni hyödyntämiseen valmentajille suunnatussa tiedottamisessa. Lisätietoja tietosuojaselosteessa, joka on luettavissa sivuilla www.voimakeha.info   

Lisenssin myöntäjä: Vahvuuttamo Oy (y-tunnus 3122657-1)

TIETOSUOJASELOSTE LÖYTYY SIVUN ALAREUNASTA