Missionamme on, että jokainen voisi innostua ja onnistua omilla vahvuuksillaan.
 
Vahvuuttamo on ammattipedagogien perustama yritys, joka on saanut alkunsa yhteisestä intohimosta yksilöiden ja yhteisöjen vahvuuslähtöiseen valmentamiseen. VOIMAKEHÄ® on Vahvuuttamon perustajien omistama ja kehittämä menetelmä. Kauttamme pääset osalliseksi alkuperäiskehittäjien palveluihin ja tuotteisiin sekä uusimpaan kehittämiseen.
 
Vahvuuttamon tiimi koostuu opetuksen ja ohjauksen sekä johtamisen ammattilaisista, joilla on vahva tieteellinen ja pedagoginen tausta.

Sanna Wenström

KT, FM, AmE

Sanna on positiivisesta johtamisesta ja työinnostuksesta väitellyt tohtori, tutkija, johtamisen ja organisaatioiden kehittäjä, erityispedagogi ja opettajankouluttaja sekä Vahvuuttamon perustajaosakas ja VOIMAKEHÄ®-päävalmentaja.Erityisen lähellä hänen sydäntään on vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen johtajuudessa, ammatillisessa kehittymisessä sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena. Hän työskentelee johtajien, esihenkilöiden ja työyhteisöjen valmentajana sekä organisaatioiden kehittämisen parissa, jossa myös pääsee hyödyntämään vahvuuksiaan, kuten oppimisen iloa ja innostusta. Lisäksi Sannan vahvuuksiin kuuluu kirjoittaminen: Hän on kirjoittanut kaksi tietokirjaa, Positiivinen johtaminen sekä Kaikilla vahvuuksilla (www.ps-kustannus.fi/7116), lukuisia blogeja sekä useita vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleja.

Laura Paaso

Väitöskirjatutkija, YTM, AmO, Yhteisöpedagogi

Vahvuuttamon toinen perustaja ja VOIMAKEHÄ®-päävalmentaja Laura on ammattipedagogi ja -fasilitaattori, pidetty kouluttaja sekä intohimoinen tulevaisuusorientoituneiden urapolkujen kehittäjä. Tällä hetkellä Laura työstää väitöskirjaansa osaamisidentiteetistä, eli yksilön käsityksestä itsestään osaajana muuttuvassa työelämässä ja yhteiskunnassa. Luovuus on yksi Lauran ydinvahvuuksista ja se näkyy käytännössä innostuksena uusia asioita ja ihmisiä kohtaan, kehittämismyönteisyytenä sekä taitona löytää aina uusia tulokulmia aiheeseen kuin aiheeseen. Lauran ammatillisena missiona on olla luomassa sellaista työelämää, jossa tunnistetaan ihmisen kokonaisvaltaista vahvuus- ja osaamispotentiaalia, edistetään mahdollisuuksien näkemistä muuttuvissa tilanteissa sekä tehdään merkityksellistä työtä.

Heli Huotari

KTM, apulaisrehtori, AmO,
VOIMAKEHÄ®-mentori

Heli on kehittäjä, mahdollistaja ja verkostoituja. Hänen johtajuutensa painopisteinä ovat jaettu ja palveleva johtajuus. Hän on ammatillisen koulutuksen asiantuntija ja toiminut erilaisissa ammatillisen koulutuksen tehtävissä yli 30 vuotta, joista esihenkilönä 25 vuotta. Keskeistä osaamista ovat johtoryhmä- ja hallitustyöskentely, strateginen johtaminen, esihenkilötyö, osaamisen kehittäminen, ammatillisen koulutuksen kehittäminen sekä positiivinen johtaminen ja mentorointi. Helin mottona on ”Unelmat ruokkivat mieltä, tavoitteet toimintaa.”

Meri Hirvonen

KM, oppilaanohjaaja, VOIMAKEHÄ®-mentori ja -kouluttaja, väitöskirjatutkija

Merin ydinvahvuuksia ovat sosiaalinen älykkyys, rehellisyys (aitous) sekä ystävällisyys ja luovuus, joita hän pääsee hyödyntämään sekä omassa työssään oppilaanohjaajana että Vahvuuttamon osakkaana ja kouluttajana. Ystävällisyyden ja rehellisyyden luonteenvahvuudet näkyvät Merin toiminnassa pedagogisena rakkautena, toisen ihmisen aitona kohtaamisena, omana itsenään toimimisena (autenttisuus) sekä lämpimänä ja arvostavana vuorovaikutuksena. Kouluttajana Merin vahvuuksia ovat vankka käytännön osaaminen ja koulu- ja opiskelumaailma tuntemus sekä valtava innostus vahvuusperustaista ohjaustyötä kohtaan. Toiveikkuus on erottamaton osa Meriä: hän pyrkii aina löytämään asioiden hyvät puolet ja edistämään positiivisen ja turvallisen ilmapiirin muodostumista. Meriä kiinnostaa erityisesti ryhmäohjauksen kehittäminen ja toiminnalliset menetelmät sekä ura- ja opinto-ohjauksessa tarvittavien työkalujen ja –menetelmien kehittäminen, jossa hän pääsee käyttämään luovuuttaan.

Kimmo Kuortti

M.A., Teacher, Doctoral Researcher

I am Kimmo Kuortti, and I am responsible for the international product development and customers at Vahvuuttamo. I have worked in different roles in higher education since 1995. I have managed strategic projects, directed an international office, recruited students at fairs, written speeches for the rector, planned office budgets, done virtual teacher exchange, benefitted from the expertise of numerous international colleagues and trained vocational teachers. My professional passions include research on private and public education providers and the development of accessibility, equality and inclusion. I feel that Power Zone – VOIMAKEHÄ© has given me a lot of tools to support the people I train in guidance, counselling and professional development. My core character strengths are humour, kindness and appreciation of beauty and excellence.